Psikoloji kültüre göre değişir mi?

Psikoloji kültüre göre değişir mi?

Daha önce hiç kültürel psikoloji ya da kültürlerarası psikoloji diye bir şey duymuş muydunuz? Peki ya yerel psikoloji? Bu üç psikolojik dal birbirini destekleyen ve göreceli olarak birbirinden bağımsız gelişmiş, kültür ve psikolojinin içinde var olan üç yaklaşım. Peki, nedir bu kültürel psikoloji ve kültürlerarası psikoloji?

Kültürel psikoloji, bir kültürün içinde yetişmiş insanların üzerindeki etkisine dayanır. Kültürlerarası psikoloji ise psikolojik olguların, dünyanın çeşitli bölgelerine göre farklılıklarına ve insan davranışları üzerindeki etkilerine bağlıdır. Yerel psikolojiye gelecek olursak; bu da her kültürün psikolojik süreçlerinin kendine özgü olmasıdır. 

Peki ya sizce bu psikolojik süreçleri hayatımızın hangi alanında görebiliriz?

Ülkemizde sık rastladığımız göçmen ve mültecilerin uyum sorunu bu süreçlerde en göze çarpanlardan biri. Göç eden bireyler arasında kültürlerarası farklılıklardan doğan psikolojik sorunlardan etkilenmeye en açık olanlar da çocuklar... Göçmen ailelerin çocukları, yaşadıkları ekonomik sorunlara bağlı olarak okula devam edemeyebiliyorlar. Onun yerine aileler, çocuklarını çeşitli işlerde çalıştırıyorlar. Okula devam edebilen çocuklar ise iletişim sorunları yaşayabiliyor ve farklı bir kültürde yetiştiği için ya zekâ ve becerileri görmezden geliniyor ya da önyargılarla karşılaşabiliyorlar. Bu durumlardan etkilenen göçmen çocuklar ve aileleri birçok psikolojik sıkıntıyla yüz yüze kalıyorlar. 

İşte, kültürlerarası farklılıklardan doğan bu türden psikolojik çatışmaları ele alan araştırmacı Carl Ratner, Kültürel Psikoloji, Kültürlerarası Psikoloji, Yerel Psikoloji adlı kitabında yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız bu üç yaklaşımı derinlemesine incelemektedir. Ratner’ın kültürel ve psikolojik değişkenliklerin, kültürlerarası değişkenliklere olan etkilerini tartıştığı bu çalışma okunmadan geçilmeyecek kitaplar arasında.   

Product successfully added to the product comparison!