Okuldaki Göçmen Çocuklar

Okuldaki Göçmen Çocuklar

Nurgül Eryeşil - Aydınlık Kitap*

Bir tercih ya da zorunluluğun sonucu olarak başlayan göç; yaş, cinsiyet, medeni hal, sosyo-ekonomik durum fark etmeksizin yaşamı tüm temel dinamikleriyle yeniden kurgulamayı gerektiren bir olgu. Yetişkinlerin dünyasında bile düşündürücü ve hatta yer yer ürkütücü olan; politika, eğitim, sağlık, ekonomi gibi farklı aktörlerin üzerinde çalıştığı göç ve göçmenlik olguları çocukların dünyalarında nereye tekabül ediyor? Ebeveynlerinin tercihiyle ya da tamamen zorunlu nedenlerle başladıkları yeni yaşam düzeninde çocukların hayatları nasıl şekilleniyor? Bir göç hikâyesinin çocuk zihninde travmaya dönüşmeden yönetilebilmesi mümkün mü? Bu sorular İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi’nin eylül ayında okurlarla buluşturduğu, Richard Alba ve Jennifer Holdaway’in dört yıllık bir çalışma sonucu literatüre kazandırdıkları, “Göçmen Çocukların Okul Halleri: ABD ve Batı Avrupa’daki Bütünleşmeye Kıyaslamalı Bir Bakış” araştırmasında yanıt buluyor. Göç ve göçmenlik olgusunu çocukları merkeze alarak düşünenler için güçlü bir kaynak sunan çalışma; uluslararası eğitim ve araştırmanın nasıl örgütlenebileceği, göç süreçleriyle sonuçlarının anlaşılmasına nasıl katkı sağlayacağına dair etkili bir model geliştirmek amacıyla yola çıkmış.

Göç araştırmaları için metodolojik bir kaynak

ABD, Fransa, Büyük Britanya, Hollanda, İspanya ve İsveç’teki okulların göçmen ailelerden gelen çocukların potansiyellerini ve fırsatlarını güçlendirebilecek özellikleri tespit etmeye yönelik çabalarını karşılaştırmalı olarak ele alan çalışma, bu konuda gelişmeyi hedefleyen ülkelere rehberlik edebilecek evrensel sonuçları ve çıkarımlarıyla dikkati çekiyor. Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi’ndeki Eğitim ve Göç Çalışma Grubu tarafından yürütülen araştırmaların çıktısının sunulduğu kitap; ülkemizde yaş gruplarına göre göçmenliği ele almayı hedefleyen araştırmacılara projenin döngüsü ile ilgili fikir verecek zihin açıcı metodolojisiyle de yol gösterici bir niteliğe sahip. 

Eğitimin ve eğitimcinin kritik rolü

“Göçmen Çocukların Okul Halleri: ABD ve Batı Avrupa’daki Bütünleşmeye Kıyaslamalı Bir Bakış” başlıklı araştırmada eğitim en kritik başlık olarak karşımıza çıkıyor. Okul sistemlerinin farklı özellikleri, göçmen hanelerden gelen çocuklar için nasıl sonuçlar verir? Göçmen çocukların bulundukları coğrafyaya potansiyellerinden ödün vermeden, kişiliklerini eğip bükmeden ve travmatize olmadan sağlıklı bir şekilde uyum sağlamalarında eğitimin kritik rolü nedir? Ne olmalıdır?

Türkiye’nin tablosu

Konumu gereği ülke dışı ve ülke içi göç trafiğinin yoğun olduğu ülkemizde, kitap bu sorulara yanıt arayan ve çözüm için çaba gösteren öğretmenler ve hatta aileler için referans kaynak niteliğinde.

2017 itibarıyla ülkemizde 600 bine yaklaşan Suriyeli sığınmacı sayısının içinde okul çağında olan çocuk sayısının 130 bin olduğu ve bu çocukların neredeyse yarısına yakınının (55 bin) İstanbul’da olduğu[1] göz önüne alınırsa göç ve eğitim ilişkisini ele alan böyle bir çalışmanın eğitim dünyasında önemli bir ihtiyacı karşılayacağı söylenebilir. Özetle İKÜ Yayınevi’nden çıkan “Göçmen Çocukların Okul Halleri: ABD ve Batı Avrupa’daki Bütünleşmeye Kıyaslamalı Bir Bakış” başlıklı araştırma yalnızca içeriği ve sonuçlarıyla değil zengin kaynakçasıyla da eğitim dünyasına ve araştırmacılara tavsiye edilir.

Kaynakça: 

[1] www.istanbul.meb.gov.tr, Suriyeli Çocukların Eğitim-Öğretimi Konulu Koordinasyon Toplantısı, Temmuz 2017, (Erişim Tarihi 23.10.2017)

* 27 Ekim 2017 tarihli Aydınlık Kitap ekinde yayımlanmıştır. 

Product successfully added to the product comparison!